W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach


ul. Mikołowska 72a, 40-065 Katowice


e-mail: rektorat@awf.katowice.pl
Adres skrzynki Epuap: /AWF/SkrytkaESP


tel. +48 32 2075100
fax. +48 32 2075200


NIP: 634-019-53-42, Regon: 000327882
Konto: 54 1050 1214 1000 0007 0000 7784

Zarządzenia 2021

XML
zarządzenie nr: ZR 067/2021
zarządzenie nr ZR 067/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia zmiany w organizacji wykładów w związku rozprzestrzenianiem się wirusa SARS COV-2 (COVID-19) 
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 23 ust. 1 w zw. z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 ze zm.) oraz zgodnie z art. 67 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2 (COVID-19), zarządzam co następuje:
zarządzenie nr: ZR 066/2021
zarządzenie nr ZR 066/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie wprowadzenia wewnętrznej procedury w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR)
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2021.478 ze zm.), art. 86 l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U.2021.1540 ze zm.) oraz § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, ustala się co następuje.
zarządzenie nr: ZR 065/2021
zarządzenie nr ZR 065/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie podziału dotacji na świadczenia dla studentów w 2021 roku
zmieniające zarządzenie nr ZR 033/2021,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 414 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.) oraz art. 241 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzającej ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1669 ze zm.), zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 064/2021
zarządzenie nr ZR 064/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie limitów stypendium rektora i wysokości świadczeń w roku akademickim 2021/2022
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.), § 61 pkt 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach oraz § 12 ust. 1-5 Regulaminu świadczeń dla studentów Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, w porozumieniu z Uczelnianą Radą Samorządu Studenckiego oraz Uczelnianą Radą Samorządu Doktorantów, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 063/2021
zarządzenie nr ZR 063/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie przygotowania dokumentacji na potrzeby realizacji postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w 2021r.  
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie z art. 23 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o Szkolnictwie  Wyższym i Nauce (Dz.U. z 2021r. poz. 478 z późn. zm.) oraz na podstawie § 61 ust. 3 pkt. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach zarządzam, co następuje:
zarządzenie nr: ZR 062/2021
zarządzenie nr ZR 062/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie nadania „Regulaminu Organizacyjnego AWF Katowice"
zmieniające zarządzenie nr ZR 076/2020,
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2021 poz. 478 ze zm.) oraz § 61 ust. 3 pkt 7 oraz § 137 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach niniejszym ustala się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 061/2021
zarządzenie nr ZR 061/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie określenia wzorów legitymacji instruktora sportu oraz dyplomu trenera sportu w Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie § 61 ust. 2 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach, w związku z porozumieniem z dnia 5 lipca 2013 roku Akademii Wychowania Fizycznego w sprawie systemu kwalifikacji w szkoleniu sportowym, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 060/2021
zarządzenie nr ZR 060/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie limitu doktorantów uprawnionych do uzyskania stypendium doktoranckiego, zwiększenia stypendium doktoranckiego oraz wysokości tych świadczeń w roku akademickim 2021/2022
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie § 1 ust. 4 i 5 Regulaminu przyznawania stypendium doktoranckiego oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego, zarządza się, co następuje.
zarządzenie nr: ZR 059/2021
zarządzenie nr ZR 059/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu samorządu studenckiego z ustawą i ze statutem
Status obowiązujące
Uwagi Działając na podstawie art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” z dnia 20 lipca 2020 r. (Dz. U. 2021, poz. 487 ze zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr AR001-3-IX/2021 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 28 września 2021 roku w sprawie stwierdzenia zgodności regulaminu samorządu studenckiego z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ze Statutem, zarządzam co następuje.
zarządzenie nr: ZR 058/2021
zarządzenie nr ZR 058/2021
wydane przez Rektora
z dnia
w sprawie rozpoczęcia ocen okresowych nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach 
Status obowiązujące
Uwagi Na podstawie art. 128 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.2021.478 ze zm.), § 61 pkt 2 w zw. z §113 Statutu Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach, zwanej dalej „Uczelnią” oraz Zarządzenia Nr 52/2021 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 24 września 2021r. w sprawie kryteriów, zasad i trybu przeprowadzenia okresowych ocen nauczycieli akademickich w Akademii Wychowania Fizycznego im. J. Kukuczki w Katowicach co następuje: